Попълнете номер на контейнера, за да видите неговата тара тегло